VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) společnost VETINO Jaggy Praha a.s. zavedla s účinností ode dne 15. prosince 2023 vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem (dále jen „VOS“) ve smyslu ZOO.

CHCI PODAT OZNÁMENÍ

 

K přijetí oznámení ve smyslu ZOO, posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci VOS je oprávněna výhradně příslušná osoba. Příslušnou osobou je Bc. Pavla Čápová, vedoucí provozu. Oznámení je možné podat příslušné osobě v rámci VOS následovně:

1)       Písemně s příznakem „pouze k rukám příslušné osoby pro oznámení“ poštou nebo osobně na adresu:

VETINO Jaggy Praha a.s.

Reinerova 1712/9, 16300 Praha 6 – Řepy

2)      Elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@jaggypraha.cz.

3)      Na telefonní lince 724 128 944, která je k dispozici ve dnech pondělí až pátek mezi 8:30 hod. až 17 hod.

4)      Osobně/ústně po předchozí domluvě. Za účelem sjednání termínu kontaktujte, prosím, příslušnou osobu elektronicky, nebo telefonicky.

 

Oznámení je možné při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky. V takovém případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje jeho důvodnost Ministerstvo spravedlnosti a jím pověření zaměstnanci. Bližší informace, jakož i kontaktní údaje a případný elektronický formulář naleznete zde.

Společnost VETINO Jaggy Praha a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost VETINO Jaggy Praha a.s., nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Společnost VETINO Jaggy Praha a.s. výslovně upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem ve smyslu ZOO a může být sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč.

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním. Zjistit více